Nabídka školení pro neziskové organizace

Cílem pořádání tématicky zaměřených školení je poskytnout pracovníkům neziskových organizací i široké veřejnosti potřebné informace k problematice neziskových organizací.

Problematiku neziskových organizací prezentujeme jako souhrn informací z pohledu práva, daní a účetnictví.

Snažíme se o to, aby Vám informace získané na školení co nejvíce pomáhaly v praxi. Proto spolupracujeme s lektory, kteří jsou předními odborníky ve svých oborech a mají mnohaleté zkušenostmi nejen v oblasti teoretické, ale i s implementací teoretických znalostí do praxe.

Za spolupráce s profesionální školící agenturou Erudica pro Vás každoročně připravujeme potřebná školení, například důsledky nového občanského zákoníku pro neziskové subjekty.