Neziskové organizace

Převážně se jedná o služby v oblastech životního prostředí, volného času (rekreace), vývoje a výzkumu, ale také v oblastech sociálních, integračních, vzdělávacích.

Založení, vznik, průběh fungování organizace a její hospodaření i případný zánik je legislativně upraven zvláštními zákony.

Proto i předpisy pro vedení účetnictví neziskových organizací obsahují specifické zvláštnosti, které je odlišují od vedení účetnictví podnikatelských subjektů.

Povinnost vést podvojné účetnictví v nestátních neziskových organizacích (NNO) platí již od 1. 1. 2011 na základě usnesení Vlády České Republiky č. 92 ze dne 1. 2. 2010. Tato povinnost se vztahuje na veškeré NNO, které přijímají finanční podporu od ministerstev, potažmo i od obcí. Pokud si nejste jistí, zda máte povinnost vést podvojné účetnictví, napište nám na a my Vám poradíme.

Mezi neziskové organizace, které jsou našimi zákazníky patří:

  • Občanská sdružení
  • Politické strany a politická hnutí
  • Církve a náboženské společnosti
  • Obecně prospěšné společnosti
  • Zájmová sdružení právnických osob
  • Nadace a nadační fondy
  • Společenství vlastníků jednotek
  • Veřejné vysoké školy
  • jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání

Kontaktujte nás, pokud potřebujete jakékoliv informace ohledně vedení účetnictví, případně poradenství při vzniku nebo v průběhu hospodaření Vaší organizace.

Doporučujeme též využít jedinečné možnosti nabízených tématických školení, které pořádá naše společnost ve spolupráci s předními odborníky v oboru neziskových organizací.